Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

ข้อมูลท่องเที่ยวทวีปเอเชีย

       
ทัวร์จีน จีน เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งรวมประชากรที่หนาแน่น แห่งหนึ่งของโลก อ่านต่อ... ฮ่องกง ฮ่องกง เป็นเสมือนประตที่เปิดไปส่ ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่อง เที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่ง ชอปปิ้ง ในเกาะแห่งแห่งนี้สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ อ่านต่อ...
       
ทัวร์อินโดนีเวีย อินโดนีเซีย อินโด บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย เกาะเล็กๆ แห่งนี้เป็นแหล่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่าน ภูเขาไฟ และน้ำทะเลที่รายล้อมเกาะ อ่านต่อ... ทัวร์อินเดีย อินเดีย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน มีพระราชวังโบราณ โบสถ์วิหารศาสนสถานต่างๆ ที่มีอายุนับพันปีขึ้นไปกระจายอยู่ ทั่วประเทศ อ่านต่อ...
       
ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นติดอันดับที่ 61 ของโลก ที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 เกาะ ซึ่งในจำนวนหนึ่งในนั้นก็คือ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ของญี่ปุ่น อ่านต่อ... ทัวร์เกาหลี เกาหลี 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา
จึงจัดเป็นเทศที่มีภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขามากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก
ควมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของแผ่นดิน
ที่เป็นหินแกรนิตและหินปูน
ทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่าง มหัศจรรย
อ่านต่อ...
       
ทัวร์พม่า พม่า เมืองหลวงของประเทศพม่าคือ กรุงเนปีดอว์ พม่ามีอาณาเขตติดต่อกับไทยทั้งทางบก และทางทะเล อ่านต่อ... ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปรเป็นเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และยังอุดมไปด้วยความแตกต่าง และสีสัน คุณจะพบกับความผสมผสาน อย่างกลมกลืนของวัฒนธรรม อาหาร ศิลปะ และสถาปัตยกรรมได้ที่นี่ อ่านต่อ...
       
ทัวร์ทิเบต ทิเบต ตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชีย ระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย ในบริเวณที่มีภูเขา และที่ราบสูงที่สุดในโลก มีอากาศแห้งและหนาวเย็น อ่านต่อ... ทัวร์ไทย ไทย ไม่มีใครปฏิเสธคุณค่า และความสวยงาม ของสารพันแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ในเมืองไทย อ่านต่อ...
       
ทัวร์เวียตนาม เวียดนาม เวียดนามนั้นมีความหลากหลาย ของวัฒนธรรมที่น่าสนใจอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ื่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงาม และหาชมได้ยาก อ่านต่อ... ทัวร์เนปาล เนปาล เนปาลเป็นประเทศหนึ่ง
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา เนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 60 เมตร
อ่านต่อ...
       
ทัวร์ลาว ลาว เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
อ่านต่อ...
ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า มีภาพความงาม แห่งศิลปะวัฒนธรรม
ของโลกตะวันออก และตะวันตก
ให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์ แห่งความเชื่อ และศรัทธาทางศาสนา
อ่านต่อ...
       
กัมพูชา มีทะเลสาบน้ำจืด ซึ่งเกิดจากแม่น้ำโขง ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
อ่านต่อ...
   


ข้อมูลท่องเที่ยวทวีปอเมริกา

       
ทัวร์อเมริกา เอมริกา เป็นเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และยังอุดมไปด้วยความแตกต่าง และสีสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศหนึ่ง ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อ่านต่อ...    


ข้อมูลท่องเที่ยวทวีปออสเตรเลีย

       
ทัวร์ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทย นครหลวงคือกรุงแคนเบอร์รา มีคนไทยกว่า 40,000 คน อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย อ่านต่อ... ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร อ่านต่อ...


ข้อมูลท่องเที่ยวทวีปยุโรป

 
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย
(Republic of Austria)
อ่านต่อ...
ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก หรือ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Kingdom of Denmark) อ่านต่อ...
       
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ประเทศอังกฤษมีชื่อเต็มว่า สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ
(The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland)
อ่านต่อ...
ทัวร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป หากดูในแผนที่แล้วจะเห็นว่า มีลักษณะคล้ายรูปหกเหลี่ยม อีกทั้งยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่กินอาณาบริเวณกว้าง อ่านต่อ...
       
ทัวร์ยุโรป ฮังการสาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary) อ่านต่อ... ทัวร์ยุโรป อิตาลสาธารณรัฐอิตาลี (Republic of Italy) เมืองหลวงคือ กรุงโรม (Rome/ Roma) อ่านต่อ...
       
ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Kingdom of Norway) เมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงออสโล (Oslo) อ่านต่อ... รัสเซีย สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) มีกรุงมอสโก (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศ อ่านต่อ...
       
สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล อ่านต่อ...