Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
เวียดนาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่กำลังได้รับความสนใจ จากทั่วโลก แม้แต่ชาวไทยก็สนใจ เดินทางไปเที่ยว เวียดนามกันมากขึ้นทุกปี เพราะเวียดนามนั้น มีความหลากหลาย ของวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อยู่มากมาย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ื่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงาม และหาชมได้ยาก รอให้ทุกคนไปเยี่ยมเยือน

ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม
ข้อมูลวีซ่าเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก

โปรโดนใจ....บินสบายไปฮานอย นิงห์บิงก์ 
รหัสทัวร์ : HANBI012 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Viet Jet Air ( VJ )
ราคาเริ่มต้นที่ : 7,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถํ้าตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

• กรุงฮานอย

 

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560-เมษายน 2561

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา  
รหัสทัวร์ : HANBI013 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน :Viet Jet Air ( VJ )
ราคาเริ่มต้นที่ : 9,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกนํ้า

• ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมนํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา

• เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560-เมษายน 2561

โฮจิมินห์ มุยเน่ 
รหัสทัวร์ : SGNBI007 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Nok Air
ราคาเริ่มต้นที่ : 9,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง

• มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่นํ้าไซง่อนพร้อมชมโชว์

• โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ

 

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม – มีนาคม 2561

ฮานอย ฮาลอง  
รหัสทัวร์ : HANBI009 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้นที่ : 9,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง

• ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถํ้านางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน

• สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม – มีนาคม 2561

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท 
รหัสทัวร์ : SGNBI006 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : Nok Air
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่นํ้าไซง่อนยามคํ่าคืนพร้อมอาหารเย็น

• โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

• ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม – มีนาคม 2561

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท  
รหัสทัวร์ : SGNBI008 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : Thai AirAsia (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่นํ้าไซง่อนยามคํ่าคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

• โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

• ดาลัท-นํ้าตกDATANLA-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-สนุกสนานกับ ROLLER COASTER –วัดตั๊กลัมสวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม – มีนาคม 2561

ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนาม เที่ยวโฮจิมินท์  
รหัสทัวร์ : SGNBES006 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : Thai AirAsia (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้าไซง่อนยามค่าคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

• ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลาธาร FAIRYSTREAM

• ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

 

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561

ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนามสุดคุ้ม  
รหัสทัวร์ : HANBES007 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน :Thai AirAsia (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา

• ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย

• ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้านางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย

 

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561

ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนาม  
รหัสทัวร์ : VNBES006 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา

• เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

• ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36สาย

 

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561

ซินจ่าว....เกาะฟู้โกว๊ก  
รหัสทัวร์ : VNBI015 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• เกาะฟูโกว้ก - วัดดิงชาว- นํ้าตกเสือยแจง – ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต

• ดำนํ้าตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุก–เรือนจำฟูโกว้ก–ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง

• เมืองเยืองดอง–หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561

ซินจ่าว....เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าฟานซิปัน นิงก์บิงห  
รหัสทัวร์ : HANBI016 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน :Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา

• ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกนํ้า

• นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถํ้าตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561

ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนามสุดคุ้ม บินแอร์เอเชีย  
รหัสทัวร์ : HANBI017 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : Thai AirAsia (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมนํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา

• ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย

• นิงบิงห์-ล่องเรือชมถํ้าตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

 

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

โปรนี้ดี..ที่ดานัง บินไปกับแอร์เอเชีย  
รหัสทัวร์ : DANBI014 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน :Thai AirAsia (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 12,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม

• เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน

• วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู

• ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร

กำหนดการเดินทาง : มกราคม – มิถุนายน 2561

ฮานอย ฮาลอง นิงก์บิงห์ ซาปา ฟานซีปัน  
รหัสทัวร์ : HANBI011 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน :Thai AirAsia (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 12,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมนํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา

• ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย

• นิงบิงห์-ล่องเรือชมถํ้าตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

• ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถํ้านางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560-เมษายน 2561

เวียดนามกลาง...เว้ ดานัง ฮอยอัน  
รหัสทัวร์ : DANBI010 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้นที่ : 12,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม

• เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ

• ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร

• ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน

กำหนดการเดินทาง : มกราคม –เมษายน 2561

ดานัง ฮอยอัน เว้  
รหัสทัวร์ : DANCK009 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้นที่ : 12,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น

• เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน

• ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่นํ้าหอม

• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 ร้านดัง และ กุ้งมังกรซอสนํ้าแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM

กำหนดการเดินทาง : มกราคม – กรกฎาคม 2561

ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนามสุดคุ้ม  
รหัสทัวร์ : VNBES005 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้นที่ : 13,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

• กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา

• เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย

• นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้าตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561

ฮานอย – ซาปา – ฟานซิปัน  
รหัสทัวร์ :VIDANCK001 ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : LION AIR
ราคาเริ่มต้นที่ : 14,899 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เวียดนาม

•   ฮานอย – ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
•   นั่งกระเช้าฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้าตกสีเงิน – หมู่บ้าน Cat Cat
•  ชมด่านฮาโคว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ลาวกาย – ฮานอย
•   สุสานลุงโฮ - ทาเนียบ - วัดเสาเดียว – วัดเฉินก๊วก – ช้อปปิ้ง36สาย – วัดเนินหยก

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561