Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
ไต้หวัน ไต้หวันเป็นเกาะที่งดงาม ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านทัศนียภาพ และ วัฒนธรรม ไต้หวันเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไป

ข้อมูลวีซ่าไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan 6D4N  
รหัสทัวร์ : TPEZEKSS001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน สายการบิน : nok scoot
ราคาเริ่มต้น : 20,777 บาท
• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยว อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
• ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
• ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง


กำหนดการเดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2560

Taiwan Alishan  
รหัสทัวร์ : TPEKSS002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน สายการบิน : CHINA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 25,900 บาท
• ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี
• อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อุทยาน ไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่
• GERMANIUM POWER CENTER - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป ghg ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - สิงหาคม 2560