Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
มาเลเซีย แหล่งรวม ของวัฒนธรรม อันหลากหลาย ทั้งมาเลย์ จีน อินเดีย และ ไทย รวมทั้งอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว

ข้อมูลวีซ่ามาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย


Malaysia So Good  
รหัสทัวร์ : PKMYAT001 ประเทศ : มาเลเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน สายการบิน : ไม่รวมราคาค่าตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้นที่ : 7,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์มาเลเซีย
• กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติงไฮแลนด์

• ถําบาตู - กัวลาลัมเปอร์ ซิตีทัวร์

• มะละกา – จตุรัสดัชท์ - ชมนครกัวลาลัมเปอร์

 

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้

โปรแกรม : มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เมืองมรดกโลกมะละกา ปุตราจาย่า เก็นติ้งไฮแลนด์
รหัสทัวร์ : MYKLDH001
ประเทศ : มาเลเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : ไทยแอร์เอเซีย ( FD)
ราคา : 9,999 บาท

ชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
ถ่ายรูปคู่ ตึกแฝดปิโตรนัส
ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวัง อีสตาน่า ไนการ่า
เลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จากโรงงานช็อคโกแลต
เที่ยวชม วัดถ้ำบาตู ชมเมืองมรดกโลก มะละกา
ชม มัสยิดเซรัต สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
อิสระช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA


กำหนดการเดินทาง : เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2560