Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
เกาหลีใต้ 70% ของประเทศ เป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นเทศที่มีภูมิประเทศ เป็นเทือกเขามากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก ควมเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของแผ่นดิน ที่เป็นหินแกรนิตและหินปูน ทำให้เกิดภูมิประเทศ ที่สวยงามอย่าง มหัศจรรย์

ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลีใต้
ข้อมูลวีซ่าเกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี

Summer In Seoul  
รหัสทัวร์ : SELTTKSS009 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5วัน 3 คืน สายการบิน : JINAIR
ราคา :14,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• เดินทางสู่เมืองพาจู ชม สวนพฤกษศาสตร์ บยอกโชจี ช้อปปิ้ง PAJU PREMIUM OUTLET
• ชม วัดพงอึนซา ช้อปปิ้ง ถนนกาโรซูกิล ช้อปปิ้ง Cosmetic Shop
• สนุกสุดเหวี่ยงที่ ล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World) ช้อปปิ้งล็อตเต้เวิลด์มอลล์ (Lotte World Mall)
• ชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก
• ชมพระราชวังชางด็อก
• ช้อปปิ้งเมียงดง

กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - กรกฏาคม 2560

Korea Super Save (INCHOEN-SEOUL)  
รหัสทัวร์ : ICNVLKSS007 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ราคา :13,500 บาท บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - LINE FRIEND STORE -- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ตลาดฮงอิคพิพิธภัณฑ์
• พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง – พระราชวังเคียงบ็อค – หมู่บ้านบุกชนฮันอก -DUTY FREE- ตลาดเมียงดง
• พัก อินชอน 1คืน / โซล 2 คืน
• อาหารครบทุกมื้อ

กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม – กันยายน 2560

Summer In Busan  
รหัสทัวร์ : PUSTTKSS008 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 4วัน 2 คืน สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
ราคา :11,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Sunrise Park ชมสวนแดวังกัม
ชมจุดแรกพระอาทิตย์ขึ้นของเกาหลีใต้ Ganjeolgot Cape หมู่บ้านวัฒนธรรมวาฬจางซางโป
เที่ยวเมืองปูซาน ขึ้นหอคอยปูซาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา
ช้อปปิ้ง COSMETIC OUTLET ตลาดนัมโพดง แวะ ตลาดปลาชาลกาชิ

กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม 2560

Super Save Suwon Seoul  
รหัสทัวร์ : SUWONVLKSS006 ประเทศ : เกาหลี
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ราคา : 13,900 บาท
• ตามรอยซีรีย์ที่ เกาะนามิ ย้อนรอยละครดัง ที่หอคอยโซลทาวเวอร์
• เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในส่วนของเชิงเกษตร ที่ไร่ผลไม้ (FRUIT FARM)
• ชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย
• สนุกสุดเหวี่ยงที่ Everland ชมน้ำพุเต้นระบำ
• ชม พระราชวังเคียงบ๊กคุง พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี
• ช้อปปิ้ง ห้างปลอดภาษีที่ Duty free ตลาดเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี


กำหนดการเดินทาง : กรกฏาคม – กันยายน 2560

NAEJANGSAN IN KOREA  
รหัสทัวร์ : ICNTWKSS001 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : T’ way Air (TW)
ราคา :19,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• ภูเขาหูม้า วัดแท็ปซา อุทยาน NAEJANGSAN
• พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจูฮันอก
• สวนผลไม้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง นัมซานทาวเวอร์
• ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน
• อาหารพิเศษ !!!บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบี - ฮันชิกเซ็ทเมนูแดจังกึม

กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2560