Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
ญี่ปุ่น - นิฮง หมายถึง ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ มีเมืองหลวงคือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นติดอันดับที่ 61 ของโลก ที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ทีสุด คือ เกาะฮนชู, เกาะฮกไกโด, เกาะคิวชู และเกาะชิโกกุ เกาะในประเทศญี่ปุ่นส่วนมาก จะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในจำนวนหนึ่งในนั้นก็คือ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันดับหนึ่ง ของญี่ปุ่น

ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรม : โตเกียว โอซาก้า ชิบะ ซากุระ
รหัสทัวร์ : JPTYOSH009
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ราคา : 32,900 บาท

•นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อโตคามาคูระ ล่องทะเลสาบอาชิ เรียนรู้พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว •ชมทุ่งพิงค์มอส ทะเลสาบโมโตสุโกะ ทะเลสาบฮามานะ วัดคิโยมิสึ ชมสะพานโทเก็ตสึเคียว สวนไผ่ •สะพานอาคาชิไคเคียว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
•ชมความงดงามของทุ่งดอกชิบะซากระหรือที่เรียกกันว่า ทุ่งพิงค์มอส
•ช้อปกระหน่ำ 2 แหล่งช้อปชื่อดัง
•พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤษภาคม 2560

 

ECO TOKYO FULL FLOWER  
รหัสทัวร์ : JPGOKSS005 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน สายการบิน : การบินไทย (TG)
ราคา : 46,900 บาท
• อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
• ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ชมชิบะซากุระ(พิ้งมอส) ช้อปปิ้งชินจุกุ
• สนุกกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรืออิสระช้อปปิ้งย่าน ชิบูย่า
• อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ ขาปูยักษ์ !!!!
• ชม สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค เมืองฮิตาชินากะ ชมความงดงามของดอกฟูจิ หรือ ดอกวิสทีเรีย
• อิสระช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
• ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 2560

TOKYO PINK MOSS  
รหัสทัวร์ : JPTTKSS003 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืนสายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ราคาเริ่มต้นที่ : 26,900 บาท
• ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่
• ช้อปปิ้งโกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
• ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุเก็ตละลายเงินวอน
• อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ ขาปูยักษ์ !!!!
• FREE !!!! WIFI ON BUS

 

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 2560

คิวชู ฟุกุโอกะ นางาซากิ  
รหัสทัวร์ : JPZEKSS007 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืนสายการบิน : การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้นที่ : 39,900 บาท
•เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่สวยงามและแสนโรแมนติค
•นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ศาลเจ้าดาไซฟุ ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ
•พิสูจน์ความแปลกของบ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ
•เยือนหมู่บ้านยูฟูอิน ต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขาและออนเซ็น
•ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายที่ เท็นจินแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฟุกุโอกะ
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

 

กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กรกฏาคม 2560

FUKUOKA NAGASAKI 5D3N  
รหัสทัวร์ : FUKZG02 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : Thai airways
ราคา : 39,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น
• ฟุกุโอกะ –เบปปุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ -หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
• โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ซากะ- ศาลเจ้ายูโทคุ - นางาซากิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
• นางาซากิ - สวนสันติภาพ – ฟุกุโอกะ – เก็บลูกพลับสดๆ จากไร่ - ดิวตี้ฟรี

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2560