Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
ญี่ปุ่น - นิฮง หมายถึง ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ มีเมืองหลวงคือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นติดอันดับที่ 61 ของโลก ที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ทีสุด คือ เกาะฮนชู, เกาะฮกไกโด, เกาะคิวชู และเกาะชิโกกุ เกาะในประเทศญี่ปุ่นส่วนมาก จะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในจำนวนหนึ่งในนั้นก็คือ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันดับหนึ่ง ของญี่ปุ่น

ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรม : TOKYO FUJI 4D3N
รหัสทัวร์ : NRTTT007
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ราคา : 19,888 บาท

• ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว

• สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

• เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ

• อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS


กำหนดการเดินทาง : เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : OKINAWA 5D3N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 7
รหัสทัวร์ : OKATT005
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Peach Air
ราคา : 22,888 บาท

• เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น

• สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ

• ชมสัตว์โลกใต้น้า ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าชุราอูมิ

• Wifi บนบัส / มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก
รหัสทัวร์ : NRTTT006
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน :AIR ASIA X (XJ)
ราคา : 22,888 บาท

• ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว

• สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

• ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ

• วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ


กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม-เมษายน 2561

โปรแกรม : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ชมพู้ ชมพูววว...
รหัสทัวร์ : NRTTT002
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :AIR ASIA X (XJ)
ราคา : 23,888 บาท

• ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว

• สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

• ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ

• วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่
รหัสทัวร์ : KIXTT001
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
ราคา : 26,888 บาท

• เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

• เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ

• ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ

• สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ชื่นชมธรรมชาติ ณ Mino-o Park
สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา


กำหนดการเดินทาง : เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

โปรแกรม : Hokkaido Pinkmoss 88
รหัสทัวร์ : CTSGS003
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
ราคา : 28,888 บาท

• โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA

• ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA - ชมดอกTULIP SUZURAN PARK – ทาเนียบรัฐบาลเก่า

• หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)

• อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนาการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

โปรแกรม : HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ พิงค์มอส บัลเล่ต
รหัสทัวร์ : CTSTT004
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :AIR ASIA X (XJ)
ราคา : 29,888 บาท

• ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอูเอะ - ชมดอกไม้หลากหลายพรรณ ณ สวนคามิยุเบ็ทสึ

• เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตารับที่ หมู่บ้านราเมน

• สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ - ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ

• พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

โปรแกรม : Hokkaido Pinkmoss 77
รหัสทัวร์ : CTSGS005
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
ราคา : 33,900 บาท

• โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี

• ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า

• ชมดอกพิงส์มอส TAKINOUE - ชมดอกทิวลิป MOMBETSU (พิเศษ นอนโรงแรมออนเซ็น)

• น้าตกกิงกะและริวเซ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง ทาเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

TOKYO-FUJI-OSAKA 5D3N ซุปตาร์ พรมขาว (2)
รหัสทัวร์ : NRTTT008
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคา : 35,888 บาท

• ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

• หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง

• เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด


กำหนดการเดินทาง : เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

โปรแกรม : Charmed Snow In Hokkaido
รหัสทัวร์ : HOKZE029
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
ราคา : 35,900 บาท

• ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

• หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง

• เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : Special Japan Winter
รหัสทัวร์ : TKOJP007
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคา : 36,900 บาท

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 24-28 กุมภาพันธ์ / 3-7 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Special Sakura XJ
รหัสทัวร์ : NRTJG015
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
ราคา : 38,900 บาท

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

• “ไข่ดาอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดา1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

• ช้อปสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก ณ "โกเทมบะเอ้าท์เล็ต"


กำหนดการเดินทาง : 28 มีนาคม - 2 เมษายน / 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2561

โปรแกรม : Yonishigawa Snow Fest
รหัสทัวร์ : YGWJP009
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 38,900 บาท

• ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival”

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”


กำหนดการเดินทาง : เดือน 21-25 / 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 //28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม (วันมาฆบูชา) / 2-6 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Special Tokyo Winter
รหัสทัวร์ : TKOJP008
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 39,900 บาท

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”

• สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่


กำหนดการเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) // 2-7 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Special Tokyo Winter
รหัสทัวร์ : NRTJG018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคา : 40,900 บาท

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”

• สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) /// 2-7 / 9-14 /16-21 มีนาคม 2561 /// 14-19 มีนาคม 2561 (เปิดคณะเพิ่มตั๋วใหม่)

โปรแกรม : Hokkaido Ice Fest NO.1
รหัสทัวร์ : CTSJG029
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคา : 40,900 บาท

• ชมเทศกาลยอดนิยม เทศกาลน้าแข็งเมืองโซอุนเคียว

• สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”

• ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

• สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 3-7 / 16-20 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Love Sakura XJ
รหัสทัวร์ : NRTJG006
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
ราคา : 41,900 บาท

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato

• นาท่านขึ้นสู่ “โอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาเชื่อว่าทานไข่ดา 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : FUJI ALPS 6D4N ซุปตาร์ JUMBO
รหัสทัวร์ : NRTTT003
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคา : 42,888 บาท

• อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กาแพงหิมะขนาดมะหึมา

• ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คสาคัญของญี่ปุ่น

• พิเศษ!!! อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

• ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ


กำหนดการเดินทาง : เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Special Tokyo Sakura
รหัสทัวร์ : NRTJG017
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)
ราคา : 42,900 บาท

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 21-26 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Hokkaido Ice Winter No.2
รหัสทัวร์ : CTSJG028
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :Thai Airways (TG)
ราคา : 42,900 บาท

• สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”

• ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

• ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ

• สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

• พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน พร้อมให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ออนเซ็น”


กำหนดการเดินทาง : 23-27 มีนาคม / 16-20 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์)

โปรแกรม : Wisteria Kyushu
รหัสทัวร์ : FUKJG001
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 42,900 บาท

• ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชำติที่มีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล

• ชม “อนุสรณ์สถำน” ที่สร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุกำรณ์สงครำมโลกครั้งที่2 ที่เมืองนำงำซำ

• นั่งกระเช้ำขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขำอินำซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ควำมสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนำงำซำกิ

• สุดอลังกำรกับอุโมงค์ “ดอกวิสทีเรีย” ที่สวนคำวำชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่ำนั้น

• ชม “หมู่บ้ำนยูฟูอิน” หมู่บ้ำนหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP


กำหนดการเดินทาง : เดือน 25 - 29 / 26 - 30 เมษำยน 2561 และ 2 - 6 / 3 - 7 / 5 - 9 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Special Tokyo Spring
รหัสทัวร์ : NRTJG014
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 43,900 บาท

• ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วิสทีเรีย, เบบี้บลูอายส์

• ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

• อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 2 - 7 / 3 - 8 / 4 - 9 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : KYUSHU SAKURA
รหัสทัวร์ : FUKJG002
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 44,900 บาท

• ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้ำสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล

• นั่งกระเช้ำขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ควำมสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ

• ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 28 มีนำคม - 1 เมษายน 2561 / 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

3 - 7 เมษายน 2561 (วันจักรี)

โปรแกรม : Hokkaido Sakura Pinkmoss No.1
รหัสทัวร์ : CTSJG023
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 45,900 บาท

• ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์

• ชม ดอกซากุระ กว่า 8,000 ต้น ณ “TODA MEMORIAL PARK”

• ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ

• ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ

• ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด


กำหนดการเดินทาง : 9 - 13 พฤษภาคม 2561 /// 10 - 14 / 11 - 15 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

โปรแกรม : Hokkaido Sakura No.1
รหัสทัวร์ : CTSJG025
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 45,900 บาท

• ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด

• สัมผัสแหล่งน้าแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้าแร่ฟุกุดาชิ”

• ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ

• ชม ดอกซากุระ กว่า 8,000 ต้น ณ “TODA MEMORIAL PARK”

• ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด


กำหนดการเดินทาง : 2 - 6 / 4 - 8 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Japan Alps NO.1
รหัสทัวร์ : HNDJG012
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 46,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สาหรับเดือนเมษายน)

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สาหรับเดือนพฤษภาคม)


กำหนดการเดินทาง : เดือน 16 - 21 เมษายน 2561 //17 - 22 / 18 - 23 / 25 - 30 เมษายน 2561 / 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 / 9 - 14 / 10 - 15 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

โปรแกรม : Japan Alps NO.3
รหัสทัวร์ : NGOJG010
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 46,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ัน


กำหนดการเดินทาง : เดือน 25 - 30 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา )

โปรแกรม : Hokkaido Ice Winter No.4
รหัสทัวร์ : CTSJG026
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 48,900 บาท

• สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”

• ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

• สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”

• สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

• พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน พร้อมให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ออนเซ็น”


กำหนดการเดินทาง : 1-6 เมษายน 2561 (วันจักรี)

โปรแกรม : Japan Alps NO.2
รหัสทัวร์ : NGOJG011
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 48,900 บาท

• ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 // 9 – 14 / 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)

โปรแกรม : Love Takayama NO.1
รหัสทัวร์ : HNDJG013
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 48,900 บาท

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนมารุยามะ

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ สวนอุเอะโนะ

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 3 - 8 / 4 - 9 เมษายน 2561 (วันจักรี)

โปรแกรม : Sakura Tohoku NO.1
รหัสทัวร์ : NRTJG021
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 49,900 บาท

• ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์

• ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ

• ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ

• ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น

• ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ


กำหนดการเดินทาง : 15-20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) /// 16-21 เมษายน 2561 (หยุดชดเชยวันสงกรานต์)

โปรแกรม : Japan Spring Flower NO.1
รหัสทัวร์ : HNDJG008
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 49,900 บาท

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ปราสาททาคาโตะ

• ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 15 - 20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) //19 - 24 เมษายน 2561

โปรแกรม : Japan Spring Flower NO.2
รหัสทัวร์ : NGOJG007
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 49,900 บาท

• สัมผัสทัศนียภาพที่งดงาม ณ “คามิโคจิ” สะพานแขวนที่ทาจากไม้และทิวเขาที่สวยงาม

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ

• ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ

• เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอรี่สดๆในสวน” ให้ท่านได้ฟินเฟอร์


กำหนดการเดินทาง : เดือน 16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์) / 18 - 23 / 19 - 24 / 20 - 25 เมษายน 2561

โปรแกรม : Hokkaido Sakura Pinkmoss NO.2
รหัสทัวร์ : CTSJG022
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 52,900 บาท

• ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด

• ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์

• ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ

• สัมผัสแหล่งน้าแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้าแร่ฟุกุดาชิ”

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 8 - 13 (วันพืชมงคล) /// 10 - 15 (วันพืชมงคล)///15 - 20 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Hokkaido Ice Winter No.3
รหัสทัวร์ : CTSJG027
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 52,900 บาท

• สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”

• ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

• สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด “สวนสัตว์อาซาฮียาม่า”

• สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

• ให้ท่านอิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์”


กำหนดการเดินทาง : 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 /// 2-7 เมษายน 2561 (วันจักรี)

4-9 เมษายน (วันจักรี) / 15-20 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)

โปรแกรม : Love Sakura NO.3
รหัสทัวร์ : NRTJG004
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 54,900 บาท

• ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระ สองข้างทาง

• ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ

• ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”


กำหนดการเดินทาง : เดือน 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561

โปรแกรม : Sakura Tohoku NO.2
รหัสทัวร์ : NRTJG020
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 55,900 บาท

• ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์

• ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ

• ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ

• ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น

• สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”


กำหนดการเดินทาง : 20-26 เมษายน 2561

โปรแกรม : Love Sakura NO.2
รหัสทัวร์ : NGOJG005
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 55,900 บาท

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” ชมดอกซากุระ สองข้างทาง

• ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ

• ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 3-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)

โปรแกรม : Hokkaido Sakura NO.2
รหัสทัวร์ : CTSJG024
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 59,900 บาท

• ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งบนเกาะฮอกไกโด

• สัมผัสแหล่งน้าแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้าแร่ฟุกุดาชิ”

• ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

• ขึ้น กระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมทิวทัศน์และความงามที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

• ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ


กำหนดการเดินทาง : 1 - 6 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงานแห่งชาติ)

โปรแกรม : LOVE JAPAN ALPS
รหัสทัวร์ : OSAJG009
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 59,900 บาท

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สาหรับเดือนเมษายน)

• ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สาหรับเดือนพฤษภาคม)

• เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอรี่สดๆในสวน” ให้ท่านได้ฟินเฟอร์

• ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 16 - 22 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์) //4 - 10 พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : Love Songkran Sakura
รหัสทัวร์ : OSAJG003
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 69,900 บาท

• รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้

• ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมัตสึโมโต้ และ ปราสาททาคาโตะ

• เปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดาเชื่อว่าเสริมอายุอีก 7ปี

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 10 - 16 / 12 - 18 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) //11 – 17 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์) (เปิดคณะเพิ่ม)