Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 
ญี่ปุ่น - นิฮง หมายถึง ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ มีเมืองหลวงคือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นติดอันดับที่ 61 ของโลก ที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ทีสุด คือ เกาะฮนชู, เกาะฮกไกโด, เกาะคิวชู และเกาะชิโกกุ เกาะในประเทศญี่ปุ่นส่วนมาก จะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในจำนวนหนึ่งในนั้นก็คือ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันดับหนึ่ง ของญี่ปุ่น

ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรม : Charmed Snow In Hokkaido
รหัสทัวร์ : HOKZE029
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
ราคา : 35,900 บาท

• ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

• หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง

• เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - DUTY FREE - ลานกิจกรรมหิมะ- ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : Special Japan Winter
รหัสทัวร์ : TKOJP007
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคา : 36,900 บาท

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : เดือน 24-28 กุมภาพันธ์ / 3-7 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Yonishigawa Snow Fest
รหัสทัวร์ : YGWJP009
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 38,900 บาท

• ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival”

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”


กำหนดการเดินทาง : เดือน 21-25 / 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 //28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม (วันมาฆบูชา) / 2-6 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Special Tokyo Winter
รหัสทัวร์ : TKOJP008
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน :THAI AIRWAYS
ราคา : 39,900 บาท

• เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “วิวภูเขาไฟฟูจิ”

• สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่


กำหนดการเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) // 2-7 มีนาคม 2561

โปรแกรม : IYAMA KAMAKURA SNOW FEST
รหัสทัวร์ : HNDJP010
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ราคา : 43,900 บาท

• ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม “Iiyama Kamakura Festival”

• ชมแหล่งนํ้าพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ “ยูบาทาเกะ” ณ เมืองคุซาสึ

• ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

• ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

• ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น


กำหนดการเดินทาง : 21-26 / 23-28 กุมภาพันธ์ 2561


โปรแกรม : Snow Grace In Hokkaido
รหัสทัวร์ : HOKZE028
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 6วัน 4 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคา : 47,900 บาท

• ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ -นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน

• ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

• ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- MITSUI OUTLET


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561