Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

อินโด บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย เกาะเล็กๆแห่งนี้ เป็นแหล่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่าน ภูเขาไฟ และน้ำทะเลที่รายล้อมเกาะ นอกจากบรรยากาศ และ ทัศนียภาพ อันงดงามแล้ว บาหลียังคงไว้ซึ่ง อารยธรรมอันเก่าแก่แม้วันเวลา จะผ่าน มาเนิ่นนาน จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่ได้รับการขนานนามว่า "อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย"

ข้อมูลท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
ข้อมูลวีซ่าอืนโดนีเซีย

ทัวร์อินโดนีเซีย

โปรแกรม : Bali...ที่รัก
รหัสทัวร์ : BALSPR007
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน :
ราคา : เริ่มต้น 7,500 บาท (ไม่รวมตั๋ว)

กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน

BATIK GALUH -คินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด

FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ

 


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561


โปรแกรม : Bali Slow Life....
รหัสทัวร์ :BALSPR009
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ :3 วัน 2 คืน
สายการบิน :
ราคา : เริ่มต้น 7,500 บาท (ไม่รวมตั๋ว)

กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน

เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-ภูเขาไฟบาตูร์ - เทมภัคสิริงค์TEGALALANG TERRACE - UBUD

FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561


โปรแกรม : ปักมุดที่....Bali....
รหัสทัวร์ : BALSPR008
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : LION AIR (SL)
ราคา : เริ่มต้น 8,900 บาท
(ไม่รวมตั๋ว)

กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)- สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน

เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR - เทมภัคสิริงค์-TEGALALANG TERRACE (นาขั้นบันใด)-UBUD

วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้า) -วัดเม็งวีี

FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561


โปรแกรม : Superb Charming Bali
รหัสทัวร์ : IDBALSP006
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน
สายการบิน : LION AIR (SL)
ราคา : 11,999 บาท

ทานอาหาร ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ

ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย

ชม ระบาบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี

ชมวัดน้าพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561


โปรแกรม : สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
รหัสทัวร์ : INDBI001
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : LION AIR (SL)
ราคา : 13,900 บาท

บาหลี - คูต้า - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน – หาดจิมบารัน

ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน

วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก


กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561


โปรแกรม : โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหล
รหัสทัวร์ : INDBI002
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : LION AIR (SL)
ราคา : 14,900 บาท

บาหลี -อนุสาวรีย์มหาภารตะ- วัดอูลูวาตู – สวนวิษณุ- หาดจิมบารัน

หมู่บ้านคินตามณี -บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์-ชิมกระแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์

ตลาดเมืองอูบุด-วัดบราตัน-วัดเม็งวี-วัดถํ้าช้าง-วิหารทานาต์ลอต-คูต้า


กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561


โปรแกรม : PARADISE IN BALI
รหัสทัวร์ : BAINZE001
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : ไลออนแอร์  (SL)
ราคา : เริ่มต้น 14,888 บาท

• เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน

• หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศริงค์

• วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทานาล็อท

• ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561


โปรแกรม : Super บาหลี คินตามณ
รหัสทัวร์ : IDBALSP003
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน
สายการบิน : แอร์เอเซีย FD
ราคา : 19,999 บาท

• ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อตแสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย

• ชมระบาพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์”

• ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”

• พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561


โปรแกรม : Superb Blessing Borobudur - Bali
รหัสทัวร์ : IDBALSP005
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI LION AIR
ราคา : 21,999 บาท

• ONE DAY TOUR ที่ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย

ชมระบาพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์ “

ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”


กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561


โปรแกรม : Superb Ball ภูเขาไฟคินตามณ
รหัสทัวร์ : IDBALSP003
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน
สายการบิน : ไทยแอร์เวย์ TG
ราคา : 24,555 บาท

บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ

• ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อตแสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย

นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”

ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561


โปรแกรม : BALI 5 DAY BOROBUDUR
รหัสทัวร์ : IDBALSP002
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน
สายการบิน : ไทยแอร์เวย์ TG
ราคา : 32,999 บาท

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย

ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”

ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน

ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561