Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่อง เที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่ง ชอปปิ้ง ในเกาะแห่งแห่งนี้สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ ทุกคนทราบดีถึงความ คึกคักในตัวเมือง แต่น้อยคนนักที่ จะรู้ถึงมุมที่แสนเงียบสงบ ซึ่งจริงๆ แล้วมีอยู่ทั่วไป มุมที่เหมือนเวลาหยุดอยู่กับที่

ข้อมูลท่องเที่ยวฮ่องกง
ข้อมูลวีซ่า ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรม : ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น
รหัสทัวร์ : HKGSZXZE025
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 9,999 บาท

เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
ฮ่องกง–เซิ่นเจิ้น
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ลันเตา
รหัสทัวร์ : HKGSZXWS020
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : ROYALJORDANIAN (RJ)
ราคา : 9,999 บาท

ขอพรหลวงพ่อแชกงหมิว เทพเจ้าวัดหวังต้าเซียน ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
นั่งกระเช้า Ngong ping ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน
ช้อปปิ้ง แบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้นชม
ชมโชว์แสงเสียง Symphony of Lights
พักเซิ่นเจิ้น 2 คืน


กำหนดการเดินทาง : เดือน สิงหาคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZHUZE022
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 10,999 บาท

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เกาะลันตา เซิ่นเจิ้น
รหัสทัวร์ : HKGWHS026
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 11,999 บาท

ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้าพุ 3 มิติ
ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น
รหัสทัวร์ : HKGWHS025
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 12,900 บาท

ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดผูถ่อ-ตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-ชมโชว์น้าพุ 3 มิติ
เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGZHUZE023
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
ราคา : 13,999 บาท

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : HKGSPR021
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Cathay Pacific
ราคา : 16,900 บาท

ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET SYMPHONY OF LIGHTS
อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR
วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM)–รีพลัสเบย์ –ร้านจิวเวอรี่ + ร้านสมุนไพรจีน
วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGMFMZE024
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
ราคา : 17,999 บาท

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน
รหัสทัวร์ : HKGMFMWS019
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
ราคา : 23,999 บาท

ขอพรหลวงพ่อแชกงหมิว เทพเจ้าวัดหวังต้าเซียน ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
เที่ยวชมเวเนเชี่ยนมาเก๊า คาสิโนสุดหรู นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ของมาเก๊า
นั่งกระเช้า Ngong ping ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา
ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Villege) นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน
ช้อปปิ้ง แบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้นชม
ชมโชว์แสงเสียง Symphony of Lights ชม THE VENETIAN MACAU RESORT
พักฮ่องกง 2 คืน พิเศษ!! อาหารซีฟู้ด + ไวน์แดง+ เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง : เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2560