Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

ฮ่องกง เป็นเสมือนประตูที่เปิดไปสู่ ประเทศจีน เสน่ห์ของสถานที่ท่อง เที่ยว ที่พัก อาหาร และเป็นแหล่ง ชอปปิ้ง ในเกาะแห่งแห่งนี้สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาแวะเวียน ได้เสมอ ทุกคนทราบดีถึงความ คึกคักในตัวเมือง แต่น้อยคนนักที่ จะรู้ถึงมุมที่แสนเงียบสงบ ซึ่งจริงๆ แล้วมีอยู่ทั่วไป มุมที่เหมือนเวลาหยุดอยู่กับที่

ข้อมูลท่องเที่ยวฮ่องกง
ข้อมูลวีซ่า ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่
รหัสทัวร์ : HKGSZXZT019
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
ราคา : 9,999 บาท

ฮ่องกง–เซิ่นเจิ้น
เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน มิถุนายน – กันยายน 2561

โปรแกรม : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : MFMZHUZT020
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia
ราคา : 9,999 บาท

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน
วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่

เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้ง ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : HKGZT001
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia
ราคา : 9,999 บาท

มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน
ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน
วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560-พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ
รหัสทัวร์ : HKGBI001
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Royal Jordan Airways (RJ)
ราคา : 9,999 บาท

ฮ่องกง-เซินเจิ้น
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านนํ้า-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห
รหัสทัวร์ : HKGSZXZT016
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES
ราคา : 10,999 บาท

เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน

กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม – ตุลาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGSZXZT018
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 13,999 บาท

ฮ่องกง – เซินเจิ้น
เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง
วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่


กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
รหัสทัวร์ : HKGBI006
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
ราคา : 14,900 บาท

ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market
มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน มกราคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGSHZZT014
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 14,999 บาท

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า
โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน

กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : HKGDISZT015
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirates
ราคา : 14,999 บาท

ฮ่องกง – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง : เดือน เมษายน – ตุลาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น
รหัสทัวร์ : HKGZT022
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ราคา : 15,900 บาท

ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม – ตุลาคม 2561

โปรแกรม : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง
รหัสทัวร์ : MFMHKGZT021
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Air Asia
ราคา : 15,999 บาท

เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจาลอง ณ THE PARISIAN MACAO
นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังต้าเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง : เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : HKGZT011
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirate Airline (EK)
ราคา : 16,900 บาท

ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์
รหัสทัวร์ : HKGDISZT012
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Emirates
ราคา : 17,900 บาท

ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน เมษายน - ตุลาคม 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม
รหัสทัวร์ : HKGZT010
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน :CATHAY PACIFIC
ราคา : 17,900 บาท

ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม – เมษายน 2561

โปรแกรม : ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า
รหัสทัวร์ : HKGMFMZT013
ประเทศ : ฮ่องกง
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES
ราคา : 18,999 บาท

ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน


กำหนดการเดินทาง : เดือน มีนาคม - กันยายน 2561