Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

จีน มีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ(นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือเวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน สิกขิมเนปาลปากีสถาน อัฟกานิสถานทาจิกิสถาน คีร์กีซสถานรัสเซียมองโกเลีย และเกาหลีเหนือนอกจากนั้นยังเป็น ประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งรวมประชากรที่หนาแน่น แห่งหนึ่งของโลกดังนั้นจีนจึงมี ความหลากหลายทางด้านภาษา

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน
ข้อมูลวีซ่าประเทศจีน

ทัวร์จีน

โปรแกรม : ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน หยุนไถซาน รถไฟความเร็วสูง
รหัสทัวร์ : CNXIYWT020
ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6วัน 4 คืน
สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)
ราคา : 35,900 บาท

• นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวดเข้าสู่เมืองซีอาน
• ชมสุดยอดมรดกโลก หลงเหมินสือคู หรือประตูมังกรฟ้าพันปี
• ชมอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน อุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน
• ทางเข้าสู่ เมืองเติงฟงหรือเมืองหยางเฉิง อดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์เซี่ย ชม อารามเส้าหลิน
• ชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดลามะ
• ผ่านชมกำแพงเมืองเก่าฉางอาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีต้าเจี้ย
• พิเศษ!!!แสดงโชว์วิทยายุทธ กังฟู 18 อรหันต์
• ลิ้มรส ฟงวุ่ยเกี้ยวน้ำซีอาน
กำหนดการเดินทาง : เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2560

โปรแกรม : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
รหัสทัวร์ : CNPEKFH019
ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5วัน 3 คืน
สายการบิน : HAINAN AIRLINES (HU)
ราคา : 21,888 บาท

• ขึ้นกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน ณ ด่านปาตาหลิง
• พระราชวังต้องห้าม(กู้กง) พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
• หอฟ้าเทียนถาน หวังฝู่จิ่ง กายกรรมปักกิ่ง
• นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง
• ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล หรือ ชมเส้นทางเทพเจ้า ณ สุสาน 13 กษัตริย์
• ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
• เมนูพิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง, อาหารกวางตุ้ง และอาหารเสฉวน
กำหนดการเดินทาง : เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2560

 

ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์  
รหัสทัวร์ : CNSSKSS009 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI SMILE (WE)
ราคา : 12,888 บาท
• ท้าพิสจูน์ความกล้า!!!กับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
• ชมหุบเขาป่ายจ้าง ซื้อผลิตภัณฑ์ ร้านยางพารา
• ชมทัศนียภาพอันงดงามเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
• ชมความสวยงามของหน้าผาลอยฟ้า พร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว ชม ภาพเขียนทราย
• ชมทัศนียภาพอันงดงามเขาเทียนเหมินซาน
พักโรงแรม 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง : เมษายน – ตุลาคม 2560 

 

โปรแกรม : จิ่วหัวซาน หวงซาน
รหัสทัวร์ : CNNKGWT015
ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
ราคา : 27,800 บาท

นานกิง – จิ่วหัวซาน – วังไป่ซุ่ยกง – วัดโย้วเซินเตี้ยน ถนนโบราณจิ่วหัวซาน
วัดหัวเฉิน- อุทยานแห่งาติเขาหวงซาน – ชมทิวทัศน์ด้านเป๋ยไห่-ชมทิวทัศน์ด้านฝั่งซีไห่


กำหนดการเดินทาง : เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2560