Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

จีน มีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ(นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือเวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน สิกขิมเนปาลปากีสถาน อัฟกานิสถานทาจิกิสถาน คีร์กีซสถานรัสเซียมองโกเลีย และเกาหลีเหนือนอกจากนั้นยังเป็น ประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งรวมประชากรที่หนาแน่น แห่งหนึ่งของโลกดังนั้นจีนจึงมี ความหลากหลายทางด้านภาษา

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศจีน
ข้อมูลวีซ่าประเทศจีน

ทัวร์จีน

โปรแกรม : FREEZING COLD IN SHANGHAI
รหัสทัวร์ : SHAZE023
ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : AIR ASIA X
ราคา : 14,777 บาท

• สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่
• ชมวิวมุมสูงของมหานครเซี่ยงไฮ้ บนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์

• ตะลุยความหนาวเย็น และชมความสวยงามของถํ้านํ้าแข็งที่เมืองเจี้ยนเต๋อ

• ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”

• นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง


กำหนดการเดินทาง : เดือน ตุลาคม  2560- มกราคม 2561

โปรแกรม : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม
รหัสทัวร์ : PEKWHS006
ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS
ราคา : 15,999 บาท

• ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง–กายกรรมปักกิ่ง
• พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน

• กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายนํ้า-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย


กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 2560-มกราคม 2561

โปรแกรม : Harbin icy snow
รหัสทัวร์ : CNHARZE022
ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
ราคา : 31,777 บาท

• เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ฮาร์บิ้น
• ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย

• ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ท


กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561