Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

บริษัท เคเอสแอนด์เอส ทราเวิล เซอร์วิส จํากัด

           KS&S Travel Service Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลากว่า 35 ปีโดยเปิดจอง และจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ ทุกสายการบินทั่วโลก รับจัดทัวร์ในประเทศ และต่างประเทศ ยื่นขอวีซ่ารับจองโรงแรมในและต่างประเทศทั่วโลกเป็นตัวแทนด้านการตลาด ให้กับโรงแรมในเครือ Marriott รวมทั้งยังเปิดบริการ Meet&Assist.Business Lounge และ Limousine แก่ลูกค้าที่สนามบิน

    ในปี 2551 การพัฒนาของบริษัทฯ ไม่ได้หยุดแค่เพียงเท่านี้ยังมองไปถึงการพัฒนาความรู้ ด้านการท่องเที่ยวของเด็กไทย ซึ่งในประเทศไทเราขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ KS&S จึงได้จับมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต และ Business Alliances Solutions Co.,Ltd. เปิดบริษัทท่องเที่ยวในคณะด้วยโดยใช้ชื่อว่า RSU Travel Consultant 

    การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ คาดหวังไว้ว่าจะขยายสาขาให้ทั่วประเทศไทย เป็นหนึ่งในด้านธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร ONE STOP SERVICE บริการด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในบริการของเรา
 บริการของ KS & S TRAVEL SERVICE CO.,LTD

  1. ทัวร์ต่างประเทศ
  2. ทัวร์ในประเทศ
  3. แพกเกจทัวร์ต่างประเทศ
  4. แพกเกจทัวร์ในประเทศ
  5. ตํ๋วเครื่องบิน
  6. บริการ อำนวยความสะดวกในสนามบิน / รถลีมูซีน
  7. จองโรงแรม
  8. ทำวีซ่า