Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

โปรแกรมทัวร์


กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน 
รหัสทัวร์ : REPGO01 ประเทศ : กัมพูชา
ระยะเวลาทัวร์ : 3 วัน สายการบิน : Thai smile
ราคาเริ่มต้นที่ : 13,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์กัมพูชา

• เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา

• ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด

• Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560

HI KOREA SUWON + SEOUL 5D 3N  
รหัสทัวร์ : ICNHN002 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : JIN AIR
ราคา :14,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• หมู่บ่านอังกฤษ – เกาะนามิ – ช็อปปิ้ง Paju Outlet – ลานสกี
• ไร่สตรอเบอรี่ – กิมจิแลนด์ – ใส่ชุดฮันบก – ล็อตเต้ เวิลด์ – ตลาดทงแดมุม
• พระราชวังชองด๊อก – นัมซาน ทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง – Trick Eye Museum

กำหนดการเดินทาง : 04 ธันวาคม 59 – 31 มีนาคม 2560

กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว  
รหัสทัวร์ : KWLSE01 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบิน :CHINA SOUTHERN AIRLINE
ราคา : 16,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)

• หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่นํ้าหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ร้านใบชา-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

• เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหมเมืองจำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม
กำหนดการเดินทาง :ธันวาคม 59– มีนาคม 2560

HI KOREA SKI + SEOUL 5D 3N  
รหัสทัวร์ : ICNHN001 ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : JIN AIR
ราคา :16,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์เกาหลี
• หมู่บ่านอังกฤษ – เกาะนามิ – ช็อปปิ้ง Paju Outlet – ลานสกี – พักสกีรีสอร์ท
• ไร่สตรอเบอรี่ – กิมจิแลนด์ – ใส่ชุดฮันบก – ล็อตเต้ เวิลด์ – ตลาดทงแดมุม
• พระราชวังชองด๊อก – นัมซาน ทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง – Trick Eye Museum

กำหนดการเดินทาง : 04 ธันวาคม 59 – 04 เมษายน 2560

คุนหมิง ต้าหลี่  
รหัสทัวร์ : KMGSE01 ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI SMILE
ราคา : 22,888 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์จีน เที่ยวจีน

• ฉำงซำ-จำงเจียเจี้ย-ร้านถ่านไม้ไผ่-เขำเทียนเหมินซำน

• ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้ำ)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

• แกรนด์แคนยอน (ล่องเรือ)-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา  
กำหนดการเดินทาง :ธันวาคม 59– มีนาคม 2560

SUPER COOL SHIRAKAWA-OSAKA 5D3N  
รหัสทัวร์ : OSAGOT01 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : AIR ASIA X
ราคา : 29,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น
• โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ย่านฮิกาชิยาม่า - ฟาร์มสตอเบอรี่ - แช่นํ้าแร่

• เมือคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ-ชมแสดงไฟที่ นาบะนะโนะซาโต

• เมืองโอซาก้า-ชินไซบาชิ-จัสโก้อิออน
กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2560

HOKKAIDO ICE FESTIVAL5D3N  
รหัสทัวร์ : SPKSE01 ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน สายการบิน : Hongkong arilines
ราคา : 33,900 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น
• สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – ซัปโปโร
• คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – น้ำตกกิงกะริวเซ – ICE FESTIVAL
• FURANO HERB HILL – FURANO JAM GARDEN – พิพิธภัณฑ์ช้อคโกแลต – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ

กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560