Trip     
 
  From:
 
  To:
 
 
  Depart Date:
 
  Return Date:
 
 
  Passengers:
Adults 
Children 
Infants 
   Class:
      
   Airline:
      
  Search Option:
 

โปรแกรมทัวร์

โปรแกรม : MIRACLE KOREA  
รหัสทัวร์ : ICNSM001 ประเทศ : เกาหลี
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JIN AIR (LJ)
ราคา : 14,900 บาท

• เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี Lighting Festival

• Lotte World + Lotte World Aquarium + Lotte Tower (รวมบัตร) - ช้อปปิ้งฮงแด
• ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังซางด๊อก - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทากิมจิ + ฮันบก
• ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 2561

TAIWAN FLOWER FESTIVAL  
รหัสทัวร์ : TPEZT003 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 15,777 บาท
• ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
• เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง
• ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101


กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN  
รหัสทัวร์ : TPESH002 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
• วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
• ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน
• ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)


กำหนดการเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561

โปรแกรม : Ultra Snow Korea  
รหัสทัวร์ : ICNSM002 ประเทศ : เกาหลี
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JIN AIR (LJ)
ราคา : 16,900 บาท

• สนุกกับการ นั่งรถราง Mono Rail

• ตามรอยซีรี่ย์ Moon Lovers ณ หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน POCHEON ART VALLEY
• สนุกกับ ลานสกีรีสอร์ท กับบรรยากาศหิมะในเกาหลี
• สนุกกับ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี

กำหนดการเดินทาง : วันนี้ - ก.พ 2561

ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง  
รหัสทัวร์ : TPESH001 ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 3 คืน สายการบิน :NOK SCOOT (XW)
ราคาเริ่มต้น : 18,999 บาท
• ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง
• ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
• DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง


กำหนดการเดินทาง : 19 - 23 มีนาคม 2561

โปรแกรม : Hilight Turkey
รหัสทัวร์ : TURZE001
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลาทัวร์ : 8 วัน 5 คืน

สายการบิน :Qatar Airways
ราคา : 29,999 บาท

• โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส
• อิสตันบูล – เมืองบูซ่าร์ – GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย

• เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส


กำหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2561 

Super Shock!! พม่า ไหว้พระ 9 วัดดัง  
รหัสทัวร์ : MMRBES010

ประเทศ : พม่า
ระยะเวลาทัวร์ : 1 วัน สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ราคา : เริ่มต้น 4,999 บาท
ทัวร์คุณภาพ ทัวร์พม่า
• ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ


กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

โปรแกรม : Harbin icy snow
รหัสทัวร์ : CNHARZE022
ประเทศ : จีน
ระยะเวลาทัวร์ : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
ราคา : 31,777 บาท

• เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ฮาร์บิ้น
• ร้านศิลปะรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมหิมะแกะสลัก – สวนเสือไซบีเรีย • ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ท
กำหนดการเดินทาง : เดือน ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

โปรแกรม : PARADISE IN BALI
รหัสทัวร์ : BAINZE001
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลาทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : ไลออนแอร์  (SL)
ราคา : เริ่มต้น 14,888 บาท - เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศริงค์- วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทานาล็อท- ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561